EV Charge Partner - EEN Jönköping EV Charge Partner - EEN Jönköping

EV Charge Partner

EV Charge Partner närmar sig den europeiska marknaden.

EV Charge Partner är ett snabbt växande företag med spjutspetskompetens inom installation, underhåll, reparation och konfiguration av laddare till elfordon. Med sina innovativa och unika tjänster har Gnosjöföretaget blivit en central svensk aktör som gett stort eko runt om i Europa.

Att behovet av driftsäkerhet för publika laddstationer fanns insåg EV Charge Partner tidigt och hade därför som ambition att anpassa sina innovativa lösningar till den europeiska marknaden. Det var i denna process som de fick hjälp av Enterprise Europe Network och gick med i projektet Beglobal.  Tillsammans med en personlig coach gick man igenom EV Charge Partners möjligheter på den internationella marknaden och vilka behov de hade för att kunna komma vidare. Marknadskännedom var en sak som man tidigt identifierade att EV Charge Partner behövde och via EENs kollegor i Norge, Polen och Tyskland kunde man ta reda på hur marknaden för laddstationer såg ut.

En av de största fördelarna med beglobal har varit att vi fått ett väldigt bra bollplank hos EEN, vi har fått väldigt mycket bra feedback. – säger David Jonsson. Det finansiella stödet vi fått genom en affärsutvecklingscheck har såklart även betytt mycket –fortsätter David.

EV Charge Partners kompetens efterfrågas idag i många länder och man har startat dotterbolag i Polen för att komma ännu närmare den europeiska marknaden.