Affärsutvecklingscheckar - EEN Jönköping Affärsutvecklingscheckar - EEN Jönköping

Affärsutvecklingscheckar

Sök affärsutvecklingscheck för din internationalisering

Vill du stärka företagets konkurrenskraft genom att närma dig en internationell marknad? Eller verkar du redan internationellt men vill bredda marknaden ytterligare? Affärsutvecklingscheckar fungerar som ett exportstöd och ska ge ditt företag en extra resurs att ta sig ut på den internationella marknaden och skapa affärsmöjligheter.

Vem kan söka?
– Företag i Jönköpings län som har mellan 1–250 anställda och omsätter 1-200 miljoner kronor.
– Ditt företag har tillväxtpotential och en god ekonomi.

Vad kan jag söka för?

Checkarna ska användas till att köpa extern kompetens för att göra något utöver er vanliga verksamhet. Vill du anlita en konsult, till exempel en avtalsjurist eller expert på en utvald marknad? Kanske vill du projektanställa någon för att komma igång i nya länder?

Checkan kan även användas till att utreda frågor kopplade till Brexit.

Hur mycket pengar kan jag söka?

Projektets totala kostnad ska vara mellan 50.000-400.000 kronor och du kan få en check på upp till halva kostnaden. Företaget ska själv kunna finansiera 50% av projektets totala kostnad.

När sker utbetalningen?
Detta sker vanligtvis vid ett tillfälle men kan undantagsvis delas upp över tid.

Hur ska det redovisas?
Detta görs med en speciell blankett samt kopior på externa fakturor. Vi godkänner kostnader från beslutsdatum.

Hur lång ska projekttiden vara?
Upp till 12 månader.

Vad är det vi godkänner?

Exempelvis:
– Marknads- och konkurrensanalyser för att bedöma potential och konkurrenssituation
– Avtal- och juridik
– Produktanpassningar för en ny marknad
– Översättning och framtagning av dokumentation eller hemsida
– Undersökning av immateriella hinder och möjligheter.

Vad är det vi inte godkänner?

Exempelvis:
– Personalens lönekostnader
– Certifieringskostnader
– Produktion av tryckt material
– Traktamente, måltider eller egen bilersättning.

Har du frågor? Kontakta:

Malin Jönsson

malin.jonsson@almi.se
0733 30 70 92

Inspireras av Qtechs satsning i Norge

Läs om hur EEN hjälpte Magasin of Friends brand att hitta nya marknader

Följ med på Smålands stålgjuteris resa till Polen