Cirkulärt kunderbjudande i ditt företag - skapa en konkret handlingsplan med EEN och RISE - EEN Jönköping Cirkulärt kunderbjudande i ditt företag - skapa en konkret handlingsplan med EEN och RISE - EEN Jönköping

Cirkulärt kunderbjudande i ditt företag – skapa en konkret handlingsplan med EEN och RISE

Utveckla ditt företags hållbarhetsarbete med fokus på en cirkulär affärsmodell! Anmäl dig till en individuellt anpassad workshopserie.

Vad krävs för att du ska vara fortsatt konkurrenskraftig om 5-10 år?  Vilka krav kommer nuvarande och nya kunder ställa på dig?  Hur ska ditt företag klara halvera era koldioxidutsläpp till 2030, allt i linje med Paris-avtalet? Är du redo att stärka ditt hållbarhetsarbete men osäker på vart du ska börja?

Frågorna blir snabbt många och utvecklingen av en cirkulär affärsmodell en utmaning. Experter från Enterprise Europe Network Jönköping (EEN) och RISE kan bistå dig att få fart framåt, anmäl dig till en serie effektiva individuella workshops om cirkulärt företagande.

Hela vår nuvarande ekonomi är i huvudsak linjär, framtiden är däremot cirkulär! Vi rör oss allt snabbare mot att värdera tillgång istället för ägande, vilket innebär en omställning för många företag. Vi på EEN har tillsammans med RISE skapat ett unikt erbjudande för en handfull motiverade företag som vill ta de första stegen mot att utveckla sin cirkulära affär säger Max Sundvall, Internationell affärsrådgivare, EEN Jönköping.

 

Cirkulär affärsmodell

Cirkulär ekonomi handlar dels om att utveckla ett kunderbjudande där produkter är anpassade för att användas i ett cirkulärt flöde, men också om att de tillverkas för att  användas så länge det går. När produkten är förbrukad återanvänds och återvinns komponenterna så mycket som möjligt och sätts åter på marknaden i en ny tappning – detta tär mindre på jordens resurser, minskar vårt avfall och bidrar till en mer hållbar värld.

Målet med en cirkulär affärsmodell är att försäkra att det aktuella företaget är en del av detta kretslopp i så stor utsträckning som möjligt.

 

 

Vad innebär det för mitt företag?

Vår tanke är att utifrån dina målsättningar och förutsättningar skapa en anpassad handlingsplan mot din cirkulära affärsmodell. Med oss har vi experter från RISE. Vi förväntar oss att du är beredd att jobba hårt för att utveckla ditt företag och vi är beredda att jobba tillsammans med er för att nå målet. Vi jobbar bara med de mest motiverade! säger Max Sundvall, Internationell affärsrådgivare, EEN Jönköping.

Först har du ett digitalt möte med en affärsrådgivare där ni tillsammans pratar igenom ditt bolags förutsättningar, om vi är rätt för varandra och planerar därefter arbetet framåt.

Nästa steg blir att vi erbjuder en individuellt anpassad workshopserie bestående av tre halvdagar vilket kompletteras med individuell coachning.

  • Dag 1) kartläggning och behovsinventering
    ● Dag 2) affärsmodeller och förslag på insatser
    ● Dag 3) färdplan och implementering

Stödet är genom finansiering från Tillväxtverket kostnadsfritt och riktas till engagerade små och medelstora bolag (upp till 250 anställda) som är intresserade av att genomföra sina hållbarhetsmål och som vill bli coachade i cirkulär omställning. Arbetet startar löpande och läggs upp efter varje enskilt bolags behov. Platserna är kraftigt begränsade.

 

Visst låter det spännande? Kontakta Max Sundvall, Internationell affärsrådgivare, EEN Jönköping här för att prata mer.

Max Sundvall

Tele: 036-306512

max.sundvall@almi.se