Digital närvaro på dina exportmarknader leder till fler affärer! - EEN Jönköping Digital närvaro på dina exportmarknader leder till fler affärer! - EEN Jönköping

Digital närvaro på dina exportmarknader leder till fler affärer!

Delta i vårt webinar och lär dig mer om hur du kan stärka din internationella affär med hjälp av digital marknadsföring!

Många B2B-företag upplever idag att det har blivit svårare att hitta nya kunder internationellt. Pandemin har satt stopp för många sätt att träffa nya kunder, såsom mässor och personliga besök. Inköpare förlitar sig i högre grad på att hitta nya leverantörer och information om produkter och lösningar digitalt.

Du som deltar vill sannolikt få nya internationella kunder, öka din försäljning utomlands och minska bortfallet av befintliga kunder. Du arbetar förmodligen med marknad/försäljning eller med affärsutveckling i ditt företag.

Under webinariet får du bättre förståelse och insikt i;
1. Marknadsföring – vad är målet?
2. Hur kan du omvandla anonyma besökare till leads i dina kanaler?
3. Hur ökar du antalet leads till faktiska affärer?
4. Hur kan du arbeta för att öka värdet på dina affärer?
5. Få koll på vilka insatser som ger resultat!

TID & DATUM
torsdag 14 oktober kl. 11:00-12:30

PRIS
Kostnadsfritt

PLATS
Digital livesändning.
Anslutningslänk till Zoom skickas ut dagen innan webinaret.

Anmäl dig gärna senast 12 oktober.

Efter webinaret kommer du att erbjudas att delta i vår digitala workshopserie Smart digital marknadsföring på export. Workshopserien är på sex tillfällen och startar 22 oktober. Här får du lära dig mer om de olika steg som du behöver ha kontroll över för att stärka din internationella affär med hjälp av digital marknadsföring. Kontakta Markus Jonsson markus.jonsson@almi.se för mer information och tidig anmälan.

Arrangören av webinariet är Regional Exportsamverkan Jönköpings län (RES) och sker i samarbete med Adgrabber.

Regional exportsamverkan Jönköpings län
Region Jönköpings län, Svensk Exportkredit (SEK), Almi Företagspartner Jönköping AB, Exportkreditnämnden (EKN), Enterprise Europe Network (EEN), Science Park Jönköping AB, Handelskammaren Jönköpings län och Business Sweden.

Aktörerna inom Regional Exportsamverkan Jönköpings län samverkar med olika insatser och aktiviteter för att öka exporten bland företag i länet. Företag är välkomna att ta kontakt med någon av oss aktörer i Regional exportsamverkan. Oavsett vilken exportfrämjande organisation som du initialt tar kontakt med så får du hjälp att hitta rätt kompetens för att lösa de utmaningar som du står inför.

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden och Tillväxtverket.