Erasmus för unga företagare gav Rebecca möjlighet till utbyte hos dansk designer - EEN Jönköping Erasmus för unga företagare gav Rebecca möjlighet till utbyte hos dansk designer - EEN Jönköping

Erasmus för unga företagare gav Rebecca möjlighet till utbyte hos dansk designer

Rebecca Wennberg är utbildad designer med planer på att en dag starta sin egen design studio. Hon visste redan innan hon ansökte till utbytesprogrammet Erasmus för unga företagare att det var på det danska företaget Holscher Design hon ville spendera några månader och tack vare programmet kunde hon få finansiellt stöd för perioden. Syftet med utbytesperioden var att hon skulle få mer praktisk erfarenhet av att jobba som designer men även bli mer självsäker i beslutet att starta eget företag. ”Jag ville dessutom lära mig om den danska affärskulturen eftersom jag planerar att starta mitt eget företag i Öresundsregionen, -säger Rebecca. Via det europeiska utbytesprogrammet Erasmus fr unga företagare fick Rebecca en mentor på Hoslcher Design som stöttade henne och såg till att hon fick ta del av företagets olika verksamhetsområden.

Under sina 5 månader hos Holscher design fick Rebecca möjlighet att ta till vara det hon lärt sig om produktutveckling och design metoder samtidigt som hon lärde sig mer om ledarskap, kundrelationer, regler och avtal. Hon fick en god insyn i hur ett design företag med många olika projekt och kunder drivs samt hur ett design projekt struktureras och koordineras. Holscher Design har i sin tur fått ta del av Rebeccas kunskaper och hon har gett dem en bättre förståelse för slut kundens perspektiv.

Vill du veta mer om Erasmus för unga företagare? Läs mer på: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/