Internationell affärsjuridik som konkurrensmedel i din exportaffär! - EEN Jönköping Internationell affärsjuridik som konkurrensmedel i din exportaffär! - EEN Jönköping

Internationell affärsjuridik som konkurrensmedel i din exportaffär!

Under denna workshop får du konkreta råd och tips inom internationell affärsjuridik. Vad behöver du tänka på och hur identifierar du möjligheter och fallgropar? Hur kan du använda juridiken proaktivt och som ett konkurrensmedel i din exportaffär?

Workshopen sker inom ramen för projektet Beglobal https://beglobal.nu/ och är i samarbete med jurister från Insatt.

Programinnehåll:

Internationell affärsjuridik (kl. 10-12)
Allmän avtalsrätt, incoterms och frågor om lagval.

Tre parallella fördjupningsworkshops (kl. 13-15)
Du väljer en av dessa, som passar ditt företags verksamhet och behov.

  1. E-handel – Översikt vilka regler som gäller vid e-handel (marknadsföringslagstiftning, GDPR, konsumentlagstiftning, avtalsrätt mm.)
  2. Mellanhand – Vad är skillnaden mellan agent och återförsäljare? Vilka faktorer bör avgöra valet av distributionsform? Vilka frågor är viktiga att reglera i avtalet?
  3. Direktkund – När kan det vara lämpligt att använda standardavtal och vad regleras där i? Vi ger en överblick över vilka klausuler som är viktiga att ha koll på i ett typiskt försäljningsavtal och standardavtalen NL och Orgalime.

Möjlighet till kortare individuell rådgivning med Insatt, samt nätverkande och erfarenhetsutbyte med övriga företag (kl. 15-17).

Datum: Torsdagen 27/2
Tid: 10:00 – 15:00 Lunch och fika ingår.
Plats: Elite Stora Hotellet i Jönköping.

Begränsat antal platser!
Anmälan senast 19 februari.
Kostnadsfritt för medverkande företag i Beglobal https://beglobal.nu/.
Övriga företag betalar 1500 SEK ex moms.

Markus Jonsson

markus.jonsson@almi.se
036-306528

Max Sundvall

max.sundvall@almi.se
036-306512