Våra finansiärer - EEN Jönköping Våra finansiärer - EEN Jönköping

Våra finansiärer

Vår värdorganisation

Almi

Almi Företagspartner Jönköping AB

Almi erbjuder lån, affärsutveckling och riskkapital till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag. Sedan Januari 2015 är Almi Företagspartner värdorganisation för Enterprise Europe Network i Jönköping.

Våra finansiärer

Europeiska Kommisionen

Enterprise Europe Network startades 2008 på uppdrag av Europeiska Kommissionen. Idag styrs hela nätverket av kommissionens avdelning “Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)” som ansvarar för stora delar av EU-programmet COSME där Enterprise Europe Network ingår.

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft – genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Tillväxtverket är nationell koordinator för alla Enterprise Europe Network kontor i Sverige.

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län har ett brett uppdrag med ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och utbildning, och även för att samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad. Region Jönköpings län finansierar delar av Enterprise Europe Networks verksamhet och arbete i Jönköpingsområdet.

Region Gotland

Region Gotland ansvarar för både primärkommunala uppgifter och landstingskommunala uppgifter som vård och kollektivtrafik. De har även det regionala utvecklingsansvaret.  Region Gotland finansierar delar av Enterprise Europe Networks verksamhet och arbete på Gotland.