- EEN Jönköping - EEN Jönköping

Från en ö till en annan

Med 40 underleverantörer vid sin sida har Qtech Group blivit en betydande spelare på den internationella arenan och levererar idag högkvalitetsprodukter till några av Sveriges allra tuffaste kunder.

Det är Alexander Josefsson som tillsammans med vännen och kollegan Glenn Wilander driver Qtech Group.

-Vi jobbar bland annat med kunder inom fordonsindustri, medicin, entreprenad och offshore, berättar Alexander Josefsson.

Deras gedigna nät av underleverantörer gör att de kan minimera antalet leverantörer och genom det bli ett fönster mellan tillverkare och slutkund, vilket är både kostnadseffektivare och enklare för båda parter. Alexander Josefsson förklarar att de inte vill vara ett tradingbolag som köper in från den leverantör som är billigast för dagen, utan att de jobbar tätt med sina underleverantörer och deras grundidé bygger på att dessa ska finnas nära dem i regionen.

Idén om en internationell satsning var aldrig främmande för dem.

– Vi tycker att vår idé och vårt upplägg borde fungera även på andra marknader än den svenska, och vi bestämde oss därför för att göra en satsning i Norge, berättar Glenn Wilander.

De tog kontakt med Enterprise Europe Network (EEN) och förklarade vad de ville göra och blev då beviljande en internationaliseringscheck. Genom detta samarbete fick Qtech Group också tillgång till ett stort kontaktnät.

– Det öppnade många dörrar för oss. Bland annat fick vi hjälp med att rekrytera en norsk konsult som har vart ovärderligt för oss. Man behöver någon som kan affärskulturen i det land man slå sig in i – annars har man en stor uppförsbacke från början, förklarar Alexander Josefsson.

Både Glenn och Alexander är mycket tacksamma för den kunskap och de upparbetade kontakter som finns inom EEN-nätverket.

-Vi kan produkterna och inom EEN finns stor kunskap kring internationalisering och den kunskapen är minst lika viktig som pengarna. Vi har kontinuerlig kontakt med vår kontaktperson inom EEN då vi bollar idéer och utbyter tankar, vilket är mycket givande, berättar Glenn Wilander.

Konceptet har mottagits väl i Norge och både Alexander och Glenn är nöjda med utfallet. Deras förhoppning är att de ska kunna göra motsvarande satsningar i flera nordiska länder.

– Vi tycker att vår idé och vårt upplägg borde fungera även på andra marknader än den svenska, och vi bestämde oss därför för att göra en satsning i Norge, berättar Glenn Wilander.

[contact-form-7 id=”2821″ title=”Intresserad av ett projekt? Hör av dig till EEN Jönköping Gotland!”]