Så påverkar Corona-viruset handeln - EEN Jönköping Så påverkar Corona-viruset handeln - EEN Jönköping

Så påverkar Corona-viruset handeln

Corona-viruset sprider sig – och så gör även oron. Främst för människors hälsa, självklart. Men corona-viruset påverkar också den internationella handeln och kanske dig som företagare.

Samlad information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya corona-viruset finns på Verksamts hemsida

I takt med att fler och fler fall av corona-viruset rapporteras i Sverige känns det såklart närmare oss svenskar. Många har redan påverkats av viruset, ur ett affärsperspektiv, något som Enterprise Europe Network (EEN) märker av:

– Flera bolag hör av sig till oss. Det gäller ofta två saker – vad som gäller rent juridiskt om man som företag inte kan leverera på grund av egna uteblivna leveranser och hur man borde ha förberett sig, säger Markus Jonsson, internationell affärsrådgivare på EEN.

När det gäller det sistnämnda är det uppenbart att många bolag är för beroende av en enda leverantör.

– Min känsla är att man ibland behandlar sina nyckelleverantörer för styvmoderligt. Företag tror att leverantörerna alltid finns där, men man bör se över hela sin värdekedja – från leverantör till slutkund. Är du säkrad hela vägen om något händer? Kan du hitta en ytterligare leverantör som backup? råder Markus Jonsson.

Gällande det juridiska är de drabbade företagens dilemma att tidskritiskt gods inte kommer fram.

– Många kritiska nyckelkomponenter tillverkas i Kina. När städer och fabriker stängs ned får det långtgående effekter och konsekvenser i värdekedjan. I den delen av Kina där corona-viruset bröt ut finns stor bilindustri, vilket också påverkar svenska biltillverkare och deras underleverantörer, säger Anna Kristenson, bolagsjurist hos juristbyrån Insatt.

Effekten av att företag får försenat gods är att kommande leveranser också blir försenade och att förseningsviten kan börja ticka, beroende på gällande avtal.
– Det beror på hur lång eller kort leveranscykel man har som företag. Vissa avtal har viten som börjar ticka per dag, andra per vecka. Här gäller det att se vad ens avtal egentligen innehåller, säger Anna Kristenson.
Om ett företag misstänker att man inte kommer att hinna leverera är det viktigt att agera, tycker Anna:
– Ni bör alltid ha en dialog med er motpart. Här gäller sunt förnuft, ta kontakt och berätta att ni eventuellt inte kommer att hinna.

I avtal finns ofta en klausul om force majeure. Det gäller extraordinära situationer, ofta kopplade till naturkatastrofer, krig eller strejk. Force majeure innebär en befrielsegrund, vilket betyder att företag som är i en force majeure-situation kan ha rätt till förlängd leveranstid, slippa förseningsviten och skadestånd som annars kan behöva betalas.
– För att få det här, måste ni åberopa force majeure och meddela er motpart inom en viss tid. Det kan också vara så att om den ena parten åberopar force majeure och ändå inte kan leverera inom en förlängd tid, så kan motparten ha rätt att säga upp avtalet helt och hållet om leveransen uteblir. Det kanske är bra att slippa förseningsviten på kort sikt, men på lång sikt kan ni alltså bli av med hela ert avtal. Här gäller det att väga för- och nackdelar, råder Anna Kristenson.

Insatt har också blivit uppvaktade av många kunder den senaste tiden som behöver hjälp med avtal på grund av corona-viruset.

– I takt med att det sprider sig är det inte bara Kina som är aktuellt längre. Vi har kunder som har problem även med europeiska underleverantörer. De i sin tur får inte sitt gods från Kina och det blir en kedjereaktion, säger Anna Kristenson.

Markus Jonsson flaggar för att EEN finns till just i dessa situationer:

– Vi kan hjälpa bolag att hitta alternativa affärspartners – både distributörer och leverantörer. Vi har samarbeten i 64 länder och är gärna med under hela värdekedjan.

– I takt med att Corona viruset sprider sig är det inte bara Kina som är aktuellt längre. Vi har kunder som har problem även med europeiska underleverantörer. De i sin tur får inte sitt gods från Kina och det blir en kedjereaktion, säger Anna Kristenson på juristbyrån Insatt.

– Vi kan hjälpa bolag att hitta alternativa affärspartners – både distributörer och leverantörer. Vi har samarbeten i 64 länder och är gärna med under hela värdekedjan, säger Markus Jonsson på Enterprise Europe Network (EEN).

Coronaviruset – Information & stöd till företag

Verksamt.se har samlat information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.