Svenska entreprenörer på erfarenhetsutbyte i Europa - EEN Jönköping Svenska entreprenörer på erfarenhetsutbyte i Europa - EEN Jönköping

Svenska entreprenörer på erfarenhetsutbyte i Europa

Karl Halonen med sin mentor Martin Joakim Flood Hauge i Bratislava

Karl Halonen och Kent Danielsson är två entreprenörer som via utbytesprogrammet Erasmus för unga företagare fick varsin mentor i Slovakien och Italien. Under ett par månader i respektive land utvecklade de sina affärsidéer och stärkte sina entreprenörsidor med internationell erfarenhet.

Karl Halonen har både studerat och jobbat med IT i Sverige, men innan han startade sin egna verksamhet ville han bygga på sina erfarenheter med kunskap från andra länder och kulturer. Via en vän kom han i kontakt med entreprenören Martin Joakim Flood Hauge som föreslog att de skulle gå med i det europeiska utbytesprogrammet Erasmus för unga företagare. Martin startade sitt första företag redan när han var 13 år och har sedan dess varit engagerad i flera affärsprojekt. Idag driver han innovations platformen 0100 Ventures i Bratislava, en inkubator verksamhet med syfte att skapa, stötta och utveckla lovande företag och entreprenörer. Med Martin som handledare blev denna miljö perfekt för Karl att utveckla sitt entreprenörskap i. Deras ansökan till programmet blev godkänd och Karl fick finansiering för att kunna tillbringa 4 månader i Bratislava. Karl och Martin kunde ge input till varandras affärsidéer och kompletterade varandra väl eftersom Karl stod för den mer tekniska biten medan Martin såg mer till det affärsmässiga.

En annan ung entreprenör som tagit chansen att delta i utbytesprogrammet Erasmus för unga företagare är Kent Danielsson. Precis som Karl har han kunskaper inom IT och datateknik, men även språk. Kent hade själv identifierat ett italienskt datateknik företag som han ville spendera några månader hos för att utbyta erfarenheter. Företagets ledare och Kents blivande mentor Enrico Busto nappade på idéen och deras ansökan om ett utbyte på 5 månader blev godkänd för start i början av 2016. Kent kom snabbt in i företagets verksamhet och ett av de första projekten som han fick ta sig an var att utveckla deras hemsida. Kent och Enrico insåg snabbt att de hade stor nytta av varandras kunskaper och när utbytet avslutades i Juni beslutade de sig för att hålla kontakten och såsmåningom utveckla någon typ av affärssamarbete där Kent representerar det italienska företaget på den nordiska marknaden.

 

Är du intresserad av att delta i Erasmus för unga företagare? Läs mer här

 

     Utskrift