Personlig rådgivning - EEN Jönköping Personlig rådgivning - EEN Jönköping

Personlig rådgivning

Du får kostnadsfri rådgivning

Enterprise Europe Network har som uppgift att kostnadsfritt informera, utbilda och vägleda företag om möjligheter på den internationella marknaden. Kontakta oss när du behöver support rörande export, import eller rådgivning kring EU-finansiering och direktiv, IPR-frågor, eller annat som rör internationalisering.

Vi arrangerar regelbundet olika seminarier, infoträffar och inspirationsföreläsningar inom aktuella områden som berör internationella affärer. Håll utkik under aktuellt på startsidan!

Vill du ha en personlig coach som vägleder företaget i er internationaliseringsprocess? Genom projektet beglobal.nu får ni tillgång till ett kvalificerat bollplank som under en längre period kan stötta, inspirera och vägleda företaget under processen. Läs mer om beglobal.nu här